Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Contact us

Hệ thống các công ty thành viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (TNG):

        01. CÔNG TY CP XÂY DỰNG & LẮP MÁY TRUNG NAM (TNEC)

        02. CHI NHÁNH SÀI GÒN - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY
        TRUNG NAM (TNE&C SG)

        03. CÔNG TY CP TRUNG NAM (TNL)

        04. CÔNG TY CP ĐỊA ỐC TRUNG NAM ĐÀ LẠT (TNDLL)

        05. CÔNG TY TNHH TRUNG NAM BT 1547 (TNBT 1547)

        06. CÔNG TY CP ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM TRÀ VINH (TNTV SP)

        07. CÔNG TY CP ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM (TNSP)

        08. CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TRUNG NAM (TNP)

        09. CÔNG TY CP CƠ GIỚI TRUNG NAM MIỀN NAM (TNSMC)

        10. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CNTT ĐÀ NẴNG (DITP)

        11. CÔNG TY CP ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM (TNWP)


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (TNG) với 15 năm hình thành và phát triển chúng tôi xác định phương châm làm việc "Đầu tư bền vững, xây dựng tương lai” luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động phát triển của tổ chức. Tại Trungnam Group, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm và cải tiến liên tục các chính sách lao động từ chế độ đãi ngộ, cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp đều nhằm đáp ứng đầy đủ đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động.

Chúng tôi xác định mỗi CBNV đều là tài sản giá trị lớn nhất để liên tục tìm kiếm, nỗ lực gìn giữ và không ngừng trao cơ hội cống hiến tài năng. Với mạng lưới sản xuất - kinh doanh rộng khắp trên cả nước và ngành nghề hoạt động đa dạng, Trungnam Group cam kết luôn tạo ra những cơ hội việc làm hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng cho người lao động thông qua hoạt động đánh giá thành tích minh bạch và sắp xếp công việc phù hợp.

Website: www.trungnamgroup.com.vn

Jobs: jobs.trungnamgroup.com.vn

Address : 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Tel : (+84) 28 6264 5178
Fax : (+84) 28 6264 5180
Email : tuyendung@trungnamgroup.com.vn

Please make sure to provide correct email so that we can contact you for support.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.