Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TNG

Work Location Ho Chi Minh (District 10)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 16/07/2020
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mảng tài chính- kế toán tại công ty và các công ty thành viên trong hệ thống định kỳ, đột xuất.

+ Kiểm tra và đánh giá sự hữu hiệu trong hoạt động tài chính ở các Đơn vị theo quy định của nhà nước và các công ty thành viên.

+ Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty thành viên.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống TLQL và hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên.

+ Lập báo cáo kiểm tra, theo dõi và khắc phục sau kiểm tra.

+ Tổ chức phúc tra và lập báo cáo kết quả phúc tra.

+ Kiến nghị đề xuất kịp thời đến BLĐ TNG xử lý các vấn đề chưa thống nhất với Đơn vị hoặc vượt thẩm quyền.

- Tham gia xây dựng bộ máy tổ chức của phòng Kiểm soát nội bộ.

- Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát của Công ty và các Công ty thành viên.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc các ngành khách có liên quan;

- Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm soát nội bộ hoặc các công tác khác có liên quan

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point), Thư điện tử và các phần mềm chuyên ngành.

- Kỹ năng phân tích, suy luận.

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có sức khỏe tốt, chấp đi công tác liên tục.

People also viewed

Stay Connected. Why?

Current Job

TRUNG NAM Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.