Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ sư kiểm thử (Tester Engineer)

DITP

Work Location Da Nang (Hoa Vang District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 6 Years
Salary Competitive
Industry IT - Hardware / Network, IT - Software, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 31/03/2020
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thiết kế và phát triển quy trình kiểm tra các  chức năng tự động để lắp ráp điện tử và hỗ trợ trong việc đánh giá các thiết bị kiểm tra cần thiết 
 • Lập kế hoạch kiểm thử, đề xuất thời gian thực hiện, nguồn lực, môi trường kiểm thử, phương pháp và kỹ thuật kiểm thử cho các đề tài/dự án
 • Nghiên cứu tài liệu yêu cầu khách hàng để thực hiện lập kịch bản kiểm thử (test case)
 • Sử dụng Visual Basic và các công cụ phần mền khác để phát triển các chương trình thu nhập dữ liệu sản xuất 
 • Xác định , đánh giá nguồn bên ngoài cho chức năng và phát triển mạch thử nghiệm
 • Sử dụng dữ liệu kiểm tra để phân tích thất  bại
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học  các chuyên ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – tin, Điện tử viễn thông,...
 • Có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh lực sản xuất linh kiện điện tử hoặc các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm phát triển các chức năng thử nghiệm tự động trong các mạch tự động trên các hệ thống HP3070 và Genrad 2286
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh TOEIC 450 hoặc tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc với Labview và AT Easy
 • Kỹ năng lập trình Solid Visual Basic
 • Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt 
 • có kĩ năng giao tiếp và làm việc bằng văn bản hiểu quả
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử;
 • Có khả năng quản lý nhiều dự án một cách hiệu quả, đúng tiến độ

People also viewed

Stay Connected. Why?

Current Job

TRUNG NAM Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.