Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TNG

Work Location Ho Chi Minh (District 10)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 5 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 06/03/2020
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Ghi nhận đầy đủ các số liệu phát sinh mua hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào chứng từ kế toán ( Hợp đồng, hóa đơn, …) vào sổ kế toán.

- Kiểm tra hồ sơ,lập hóa đơn bán ra, xuất bán hàng và ghi nhận số liệu phát sinh vào sổ kế toán.

- Rà soát , đối chiếu số liệu trên các chứng từ trong hồ sơ mua- bán hàng hóa, dịch vụ để ghi nhận, phân loại và hạch toán đúng tài khoản vào sổ sách theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Lập báo cáo nhập xuất tồn hàng tháng và kiểm kê hàng tồn kho cuối năm tài chính theo đúng luật qui định.

- Yêu cầu và phối hợp  với các phòng ban liên quan trong việc thu thập và cung cấp hồ sơ  chứng từ mua-bán hàng hóa, dịch vụ đúng thời gian và nội dung qui định.

- Theo dõi và ghi nhận lãi chậm thanh toán tiền hàng và lãi vay

- Xử lý hoạt động thu –chi

- Thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến ngân hàng

- Kê Khai và nộp  các  loại thuế theo qui định

- Lập báo cáo định kỳ và lưu trữ chứng từ ,hồ sơ kế toán

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Thời gian làm việc:

 • Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h00
 • Thứ 7: 8h00 - 12h00 (buổi sáng)

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán

- Có 1 năm kinh ngiệm trong công việc kế toán

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

- Cẩn thận, chính xác

- Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, có đạo đức ngề nghiệp

- Chịu được áp lực công việc.

People also viewed

Stay Connected. Why?

Current Job

TRUNG NAM Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.