Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ

TNG

Work Location Ho Chi Minh (District 10)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Competitive
Industry Education /Training, Human Resources
Deadline to Apply 15/07/2020
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý, đào tạo nhân viên và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng nhân sự
 • Quản lý trực tiếp mảng đào tạo 
 • Theo dõi, hỗ trợ, phối hợp với hệ thống công ty thành viên để xem xét và thực hiện các công tác nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, quan hệ lao động, phúc lợi, lương thưởng, phát triển nguồn lực,...) cho phù hợp với yêu cầu của Các công ty thành viên (CTTV)
 • Biên soạn hệ thống tài liệu quản lý cho Các CTTV;
 • Đào tạo, huấn luyện,hướng dẫn các Nhân sự của toàn hệ thống về công tác nhân sự;
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên và Ban Giám đốc phân công
 • Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho cấp trên Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác Nhân sự tổng hợp hoặc 3 năm trong công tác đào tạo trong đó từng quản lý ít nhất 2 Nhấn sự. Làm việc các công ty có quy mô > 500 Nhân sự;

- Có khả năng đào tạo, huấn luyện, tư duy hệ thống;

- Đã từng có kinh nghiệm trong công tác dánh giá nhân sự - đánh giá nội bộ;

People also viewed

Stay Connected. Why?

Current Job

TRUNG NAM Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.