Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TỔ TRƯỞNG TỔ ĐÀO TẠO

TNG

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Xây dựng chiến lược và quản trị công tác đào tạo:

 • Xây dựng chiến lược, quy chế, quy trình đào tạo phù hợp với chiến lược của Công ty.
 • Phân tích, tổng hợp nhu cầu đào tạo của các Đơn vị và lập kế hoạch đào tạo toàn niên cho toàn Công ty phù hợp với tình hình thực tế.
 • Tổ chức, biên soạn, thẩm định, phê duyệt các chương trình, văn bản, tài liệu, ấn phẩm liên quan đến công tác đào tạo trước khi trình lên Phụ trách.
 • Đánh giá, đề xuất các đối tác đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo của Công ty.
 • Triển khai, hướng dẫn, kiểm soát việc thực hiện công tác đào tạo của cấp dưới theo đúng yêu cầu, kế hoạch đặt ra.
 • Trực tiếp tham gia giảng dạy.
 • Đề cử CBCNV tham gia học tập tại các đơn vị liên kết.Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động liên kết, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa Công ty với các đối tác.
 • Thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình đào tạo của các Công ty trong và ngoài nước để đưa ra các giải pháp, đề xuất, tham mưu cho Trưởng Phòng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Công ty.

Công tác tổ chức, quản lý Tổ Đào tạo:

 • Duy trì, thực hiện và cải tiến các công việc liên quan đến hệ thống Tài liệu quản lý.
 • Tham gia công tác phỏng vấn tuyển dụng, bố trí, sử dụng nhân sự một cách hợp lý.
 • Phân công nhiệm vụ, phân bổ chỉ tiêu cho cấp dưới một cách công bằng, hợp lý.
 • Đưa ra quyết định, giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ.
 • Đánh giá, nhận xét, đào tạo, huấn luyện cấp dưới.
 • Đề nghị cấp trên ra quyết định khen thưởng, kỷ luật cho tập thể và cá nhân trong việc tuân thủ công tác đào tạo.

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải pháp về công tác đào tạo theo tuần/tháng/quý/năm hoặc khi được yêu cầu lên Trưởng Phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị nhân lực/Quản lý lao động/Quản trị kinh doanh/Sư phạm

- Chứng chỉ Trainer

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo

- Anh ngữ giao tiếp phổ thông

- Tin học văn phòng thành thạo

- Thực thi công việc & Trách nhiệm.

- Am hiểu và đam mê công tác đào tạo và huấn luyện.

- Có mối quan hệ rộng với các chuyên gia, các đối tác đào tạo khác.

- Chịu được áp lực công việc cao.

People also viewed

Stay Connected. Why?

Current Job

TRUNG NAM Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.