Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

TNG

Work Location Ninh Thuan
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Competitive
Industry Human Resources, Civil / Construction
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng quy chế lương, thưởng, chính sách khuyến khích phát triển năng suất lao động của người lao động;
 • Giải quyết thực hiện các chế độ cho người lao động;
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
 • Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động;.
 • Tham mưu cho giám đốc trong việc ký kết hợp đồng lao động, lương thưởng và các chế độ phúc lợi của người lao động;
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo yêu cầu của giám đốc công ty;
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị máy móc của công ty;
 • Nghiên cứu, soạn thảo các quy định áp dụng tại công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty;
 • Xây dựng hệ thống quy chế, nội quy, quy định và giám sát việc chấp hành nội quy đó;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương được hoặc 5 năm trong lĩnh vực HCNS
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp;
 • Có thể làm việc tại Ninh Thuận
 • Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử và các phần mềm khác có liên quan;
 • Kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột;
 • Khả năng đánh giá và nhìn nhận con người;
 • Kỹ năng quản lý thời gian khoa học;
 • Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao;
 • Trung thực, linh hoạt khi xử lý tình huống;
 • Sức khỏe tốt có khả năng đi công tác.

People also viewed

Stay Connected. Why?

Current Job

TRUNG NAM Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.